Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1 - KULLANIM KOŞULLARI

1.1 - Bu sitede ve diğer Herşeygarajda'ya ait diğer platformlarda sunulan hizmetler, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca, Göksu Mah. 690/9 Sokak No:45/A Buca adresinde bulunan, BECS Webway Bilişim E-Ticaret Sanayi A.Ş. (bundan böyle kısaca "Herşeygarajda" olarak anılacaktır)  tarafından sağlanmaktadır. 

1.2 - Herşeygarajda'nın sahibi olduğu "herseygarajda.com" alan adlı internet sitesi ve Herşeygarajda'nın hizmet sunduğu her tülü platrform  üzerindeki, her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi yine Herşeygarajda'ya aittir. Yine işbu site ve platfromlar üzerinde kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi koşullarda sunulacağını Herşeygarajda belirler. Herşeygarajda işbu kullanım koşulları ile sitede ve işbu platformlarda yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği  değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu bağlamda bir değişiklik yapıldığı takdirde değişiklikler, site ve işbu platformlar üzerinden yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.3 - Site veya işbu platformlar üzerinden verilen hizmetlerden yararlanan ve/veya siteye ve/veya Herşeygarajda'nın hizmet sağladığı diğer platformlara erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Herşeygaraj'da tarafından belirlenen işbu kullanım koşullarını ve üyelik sözleşmesini ve bunlarda yapılacak her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2 -TANIMLAR

SİTE/WEB SİTESİ : Herşeygarajda tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmet/ürün ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan ve"herseygarajda.com" alan adı ile hizmet veren  web sitesidir.

KULLANICI : Üye veya ziyaretçi ayrımı olmaksızın siteyi ve/veya Herşeygarajda'nın hizmet sunduğu diğer platformları kullanan gerçek/tüzel kişiler.

ZİYARETÇİ : Herşeygarajda.com web sitesini ve/veya Herşeygarajda'nın hizmet verdiği diğer platformları alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden gerçek/tüzel kişidir.

ÜYE : Herşeygarajda'ya ait herhangi bir platform üzerinden ürün/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, işbu platformlara ait üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Herşeygarajda ve/veya Herşeygararajda'nın hizmet sunduğu diğer platformlar tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek/tüzel kişidir. 

HİZMET : Kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Herşeygarajda tarafından on-line ortamda sunulan her türlü edimdir.

LİNK : Site ve/veya Herşeygarajda'nın hizmet sunduğu diğer platformlar üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesindeki dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK : Herhangi bir web sitesinde ve/veya web tabanlı uygulmada yayınlanan veya erişimi mümkün olan hertürlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ : Site ve/veya herhangi bir platform vasıtasıyla Herşeygarajda tarafından sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Herşeygarajda arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ : Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi ve saati gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgidir.

ÇEREZ : Ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacığıdır.

PLATFORM : Herşeygarjda'nın hizmet sunduğu, "herseygarajda" alan adında faaliyet gösterende dahil olmak üzere, her türlü web sitesi ve/veya her türlü mobil uygulama da dahil olmak üzere web tabanlı uygulamaların bütünüdür.

3 - SÖZLEŞMENİN AMACI VE TARAFLARI

3.1 - İşbu sözleşme BECS Webway Bilişim E-Ticaret Sanayi A.Ş. Şirketi ile kullanıcı arasında,  www.herseygarajda.com alan adlı internet sitesine ve/veya Herşeygarajda'nın hizmet sağladığı her türlü platforma, üye olunmasına ve işbu site ile platformların kullanım şartlarına  dair hüküm ve koşulları ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir. Sitede ve/veya Herşeygarajda tarafından her türlü platform aracılığla sağlanan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.

3.2 - Sitenin ve/veya Herşeygarajda'nın hizmet sağladığı her türlü platformun kullanılması kullanıcı tarafından işbu kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi herseygarajda.com alan adlı internet sitesindeki veya herseygarajda diğer platformlar üzerinden sunduğu hizmetlerden faydalanan tüm kullanıcılar için bağlayıcıdır. 

3.3 - Herşeygarajda ve kullanıcı, birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

4 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 - Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve herşeygarajda.com alan adlı internet sitesinde veya mobil uygulamalarda dahil olmak üzere Herşeygarajda'nın hizmet sunduğu her türlü platformda (her bir platform, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2 - 18 yaşından gün almış gerçek kişiler, gerçek kimlik bilgileri ile  sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirket ve diğer kurumların, tüzel kişilik bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve  kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı"  üyeye özeldir ve aynı "üye adı" iki farklı üyeye verilemez.
Herşeygarajda platformlarından yapılan yayınların içeriği 18 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. Herşeygarajda bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Herşeygarajda ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri Herşeygarajda sistemlerinden sileriz. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Herşeygarajda platformlarında kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri bizimle iletişime geçerek silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir.

4.3 - Kullanıcı, kendisi ile ilgili verdiği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörülmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Herşeygarajda ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4 - Üye, Herşeygarajda tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifre veya şifreleri başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, Herşeygarajda'yı bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

4.5 - Kullanıcı , Herşeygarajda’ya üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Herşeygarajda'ya bildirmeyi; Herşeygarajda'nın üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6 - Kullanıcı, Herşeygarajda tarafından herhnagi bir platformlda sunulan hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının herseygarajda.com veya  diğer platformalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4.7 - Kullanıcı, herseygarajda.com veya Herşeygarjda tarafından başka platformlar üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan, diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul ve taahhüt eder.

4.8 - Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca her hangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

4.9 - Kullanıcı, Herşeygarajda platformalarından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Herşeygarajda tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 -  Herşeygarjada'ya ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü platformlardaki Herşeygarajda logosu ile platformların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı Herşeygarajda'ya aittir. Kullanıcı, işbu platformlardan birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 - Kullanıcı, Herşeygarajda'nın her türlü platform aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklere ve linklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten ve linkten, içeriği ve/veya linki yayınlayan kullanıcının sorumlu olduğunu ve Herşeygarajda'nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik ve/veya link yayınlanması durumunda, bu içerik ve/veya linkin Herşeygarada'nın yayın ilkelerine ve/veya yasalara aykırı olması veya Herşeygarajda tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içerik ve/veya linki yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, kullanıcı olarak içerik ve/veya linkin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 - Kullanıcı, Herşeygarajda platformlarını ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, işbu platformlar aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Herşeygarajda, kendi takdirine göre, işbu platformaları bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

4.13 - Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.

4.14 - Üye, üyelikten ayrılmaları veya üyeliğin Herşeygarajda tarafından sonlandırılması durumunda Herşeygarajda'dan herhangi bir hak talep edemez.

4.15 - Kullanıcı,  işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

a - Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı Herşeygarajda'dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla Herşeygarajda'ya herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,
b - İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde ve  Herşeygarajda zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
c - İhlal nedeniyle Herşeygarajda'nın adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, Herşeygarajda'nın bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
d - İhlali nedeniyle Herşeygarajda'nın doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte Herşeygarajda'ya ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16 - Herşeygarajda her zaman için tek taraflı olarak kullanıcılara verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle Herşeygarajda'yı herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

4.17 - Herşeygarajda, üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili platformlarda açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca Herşeygarajda, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

4.18 - Herşeygarajda, herseygarajda.com alan adı altında yayın yapan internet sitesi ve/veya diğer platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Herşeygarajda, kullanıcıların ve üyelerin, herseygarajda.com alan adı altında yayın yapan internet sitesinden veya diğer platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, kullanıcılar tarafından her türlü platformdan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. Herşeygarajda, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, herseygarajda.com’un veya Herşeygarajda'nın hizmet sunduğu diğer platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.19 - Herşeygarajda, kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

4.20 - Herşeygarajda'ya ait  tüm platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece Herşeygarajda'ya ve/veya Herşeygarajda'nın yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

4.21 - Herşeygarajda, herseygarajda.com alan adı altındaki internet sitesinde ve/veya diğer hizmet sunduğu platformlarda kendi markası olan veya olmayan diğer sitelere link verebilir. Herşeygarajda'nın, link verdiği ya da tavsiye ettiği içeriklerin zaman içerisinde değişebileceği ve bu sitelerin dijital ortamlara dair güvenliğinden de kendisinin sorumlu tutulamayacağı gözetildiğinde, bu linkler artacılıyla gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin ve/veya diğer platformların gizlilik ilkeleri ve içeriğinden ve işbu içerik  ya da işbu sitelerin kullanımı sonunucunda oluşabilecek her türlü zarardan tamamen işbu siteler ve/veya her türlü platformda ilgili içeriklerin sahibi sorumlu olup, Herşeygarajda sorumlu değildir.

4.22 - Herşeygarajda, hizmet sunduğu her türlü platformlarda mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, işbu platformlar üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. İlgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile işbu platfomlarda yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Herşeygarajda'nın hizmet sunduğu platformlarda yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi,performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Herşeygarajda‘nın işbu plaformlarda mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

4.23 - Herşeygarajda teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman hizmet verdiği tüm platformlarda yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

4.24 - Herşeygarajda platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

4.25 - Herşeygarajda, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.  Herşeygarajda işbu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

5 - GİZLİLİK POLİTİKASI

5.1 - Herşeygarajda, kullanıcıların  Herşeygarajda platformları üzerinden ilettikleri kişisel bilgileri, gizlilik politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmayacağını, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder

5.2 - Kullanıcı sadece ziyaretçi olarak kalır ve platformlarımıza üye olmadan ziyaret ederse, Herşeygarajda ziyaretçi hakkında yasal zorunluluklar kapsamında ve Herşeygarajda platformlarının dijital ortamda doğru çalışması için gereken teknik bilgiler haricinde bir bilgi toplamayacağını taahhüt eder.

5.3 -  Kullanıcının, üye olmak için doldurduğu formda yer alan kişisel verileri; siparişlerini almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup işbu program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır. Bu bağlamda işbu bilgiler Herşeygarajda tarafından, bilginiz dahilinde olan 3.kişiler ile paylaşılacaktır.

5.4 - Herşeygarajda platfromalarında yukarıda belirtilen çalışmaların yapılabilinmesi ve hizmet verdiğimiz platformların doğru bir şekilde çalışabilmesi maksadıyla muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleridir. Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde sitemizin ve diğer paltformlarımızın/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

5.5 - Üye promosyon ve duyuru mesajı içeren e-posta bülteni almak istemediği takdirde "Hesabım" sayfasındaki, "Üye Bilgilerim" linki aracılığla açılan sayfada, "E-Bülten (Email)" sekmesinde "Hayır" seçeneğini işaretlemek suretiyle işbu e-posta listesinden çıkabilir.

5.6 - Üyeler, kişisel bilgilerinin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını tarafımızdan talep edebilirler. 

5.7 - Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, üyeliğin üyenin kendisi veya Herşeygarajda tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla üyenin talebi veya Herşeygarajda tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

5.8 - Herşeygarajda tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır. Herşeygarajda gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın websitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Herşeygarajda'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

5.9 - Kullanıcı, Herşeygarajda platformlarını kullanarak, işbu gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5.10 - İşbu Gizlilik Politikası metni, Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasıdır.

6-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

6.1 - İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

7 - TEBLİGAT ADRESLERİ

7.1 - Üyenin Herşeygarajda'ya bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.  Herşeygarajda'nın işbu sözleşme ve diğer platformlar üzerinde bildirmiş olduğu adres ise işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

7.2 - Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak Herşeygarajda'ya 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

7.3 - İşbu sözleşme nedeniyle Herşeygarajda'nın üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın Herşeygarajda tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

8 - YÜRÜRLÜK

8.1 - Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında, ziyaretçinin ise siteyi kullanması ile beraber akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile işbu sözleşmenin üyeliğe ilişkin kısımları hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

449198722817267
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
ShopPHP E-Ticaret | v4